fredag 28. juni 2013

Er Morten Loktu mannen?

RBK er på jakt etter ny daglig leder. Først må det lages en kravspesifikasjon, så må aktuelle kandidater vurderes nøye i forhold til denne. Prosessen bør gjøres grundig uten unødig hastverk. Det er likevel grunn til å peke på at det sitter en svært nær som oppfyller mange av kravene.
Morten Loktu har nå i noen år vært styremedlem i RBK. Han oppfyller mange sentrale kriterier:
  • Har toppledererfaring fra store organisasjoner gjennom flere år som leder for Statoils avdeling på Stjørdal. Han har også hatt andre sentrale lederposisjoner i Statoil. Han har også vært adm dir på SINTEF.
  • Kjenner trøndersk næringsliv, som RBK lever av.
  • RBK har ambisjoner om å hevde seg i Europa. Det er en styrke å ha en daglig leder som har ledererfaring fra organisasjoner som konkurrerer internasjonalt.
  • Ledererfaring innen olje og gass gir erfaring med økonomistyring i store organisasjoner og prosjekter.
  • Kjenner klubben godt fra før etter sin tid som styremedlem.
  • Trønder.
  • Folkelig og direkte type. Egenskaper som ikke bare passer, men som er viktige i RBK.
  • Han vil ha en egentyngde til å stå opp overfor sterke aktører og meningsbærere som RBK har (litt for) mange av. Ikke minst vil han ha tyngde overfor en styreleder som er litt vel hissig på grøten og trenger å øve seg i å forstå at dette ikke er et av hans egne selskaper.

Selv ble jeg kjent med Loktu for 12 år siden i min tid som politisk rådgiver i Olje- og energidepartementet og har hatt flere kontaktpunkter med han siden. Han skiller seg positivt ut i en bransje som har mange ledere med høy grad av ingeniørens rasjonalisme og litt manglende antenner og teft for å forstå verden utenfor egen sektor.


Det kunne vært sagt mye om prosessen overfor Hroar Stjernen. Det er sagt mye klokt om dette i mange kommentarer de siste dagene og jeg lar det ligge her. Nå skal det fattes en beslutning gjennom en ny ansettelse. Der har vi ikke råd til å bomme.

1 kommentar: