tirsdag 15. februar 2011

Hvilke unge talenter slår gjennom?

Hva skiller de unge talentene som slår gjennom fra de som stagnerer? En nederlandsk studie ga noen overraskende svar..

En studie fra Nederland fulgte 65 unge spillere som var elever ved Ajax sitt fotballakademi. Spillerne var i alderen 14-18 år. Av disse var det 18 spillere som 10 år senere spilte for en profesjonell klubb. Det interessante er: Hva kjennetegnet de som slo gjennom i forhold til de som ikke gjorde det?
For det første hadde de flere søsken enn de andre. For det andre var de oftere av ikke-nederlandsk etnisk opprinnelse. For det tredje vokste det i større grad opp med skilte foreldre.

Geir Jordet og Ulrik Wisløff fra fra Toppfotballsenteret har gjort rede for studien i Forskningsnytt 1/2010, (Fjorårets februarutgave av Fotballtreneren). Når det gjelder funnet om skilte foreldre, så peker de på det at det å ha opplevde ulike former for stor motgang tidlig ikke i seg selv trenger å redusere muligheten til å nå langt som voksen, og at dette kan ha med utvikling av effektive teknikker for å håndtere stress.

Interessante funn..

De viser til det også fra andre observasjoner kan synes som om minoritetsbakgrunn kan være en fordel i forhold til gjøre det bra på fotballbanen. Sveits ble nylig verdensmester for U17. Av 22 spillere i troppen hadde 12 minoritetsbakgrunn.

Det er vel kanskje slik i Norge også? Når Viking-spillerne nå peker på etterveksten av unge spillere som en av grunnene til at de ser lyst på årets sesong, fremhever de navn som Valon Berisha, Yann-Erik de Lanlay og Christian Landu Landu. Spillere født i Skandinavia, men med navn som forteller at de også har impulser utenfra.

Ingen vet hvem som virkelig blir gode av en gutte- eller jentegjeng. Studien fra Ajax-akademiet pekte imidlertid også på at de som lyktes var mer dedikerte. Til syvende og sist er vel det det aller viktigste. Men likevel interessant å se hvordan ulik bakgrunn kan påvirke utviklingen på fotballbanen...

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar