tirsdag 11. oktober 2011

RBK-verdier eller Eggen-verdier? Hva skjedde med RBK?

Takk til Adressa for en innsiktsfull, nærgående og interessant serie i "Hva skjedde med RBK?" Spennende lesning, og både positive og negative forhold er belyst.

Et interessant aspekt ved reportasjene, er at nesten ingen av dem handler om fotball. De handler om ledelse. Et av mine hovedbudskap er: Ledelse som disiplin og kompetanse er sterkt undervurdert i fotballkulturen. Mer om det i et senere innlegg i høst.
Hva skjedde så egentlig med RBK? Eide RBK noen gang sine egne verdier?

-          Resultatene: Hvordan gikk det egentlig?
Resultatene i serien etter Eggens avgang i 2002 er som følger:  Gull i 03, 04, 06, 09, 10. Mao gull i 5 av 8 år. Spørsmålet er: Hva hadde vi forventet? Med de rette folkene rundt seg er Eggen en av Europas beste fotballtrenere. Trodde noen virkelig at RBKs seiersrekke, som i 02 var 11 gull på rad, ville fortsette inn i evigheten etter Eggens sorti? De nasjonale resultatene post Eggen er ganske gode. Hadde noen i 02 sagt at vi skulle vinne tippeligaen fem ganger de neste åtte årene ville få blitt skremt av det. Det er ustabiliteten som er mest skuffende i denne perioden. Det er i Europa vi ser den største forskjellen før og etter Eggen. Resultatene her viser at vi har sakket akterut, mer enn vi hadde grunn til å håpe på. Og siden Mesterligaen og Europa er inntektskilden som gir springbrettet til videre suksess kommer man ut av den gode sirkelen. Da skal det også sies at også norsk fotball som sådan har sakket akterut i denne perioden.
Vi hadde lov til å håpe at RBK, tross tapet av en av Europas beste trenere, om vi ikke fikk de råe Eggenske resultatene, skulle stabilisere seg som et lag i den øvre delen av det europeiske midtsjiktet.
Det har ikke skjedd. Så kan vi ta diskusjonen derfra.
(Digresjon: Adressa-serien handler ikke bare om tida etter Eggen, den peker også på feil som ble gjort i forhold til fornyelse av spillerstallen under Eggen. Men for alle praktiske formål er det post-Eggen-epoken dette handler om.)
-          Hva skjedde med pengene?
Jeg er ikke ekspert på fotballøkonomi, til tross for at jeg har hatt Harry Arne Solberg som foreleser på TØH. Her stiller jeg spørsmål ved Adressa og Kjetil Kroksæthers analyse. I fotball er det mer enn ellers slik at resultater (les E-cup) gir god økonomi. Men: God økonomi gir ikke nødvendigvis resultater. Med andre ord: Selv med god økonomiforvaltning for øvrig så gir penger (les investeringer i spillerkjøp) ikke automatisk resultater.

Fordi det er så mange faktorer som skal samvirke for å utløse stabile og gode resultater i en klubb. Derfor har investeringer i fotball høy risiko. Når mange klubber i tillegg har dårlig økonomistyring, så er det grunnen til årlige kriser i ulike klubber når lisensen skal godkjennes. Derfor spør jeg: Er det egentlig så dumt at RBK har plassert noe av mesterligamillionene i fast eiendom?

-          Hva skjedde med RBK-verdiene?
Kritikken om at RBK-verdiene ikke etterleves har kommet med jevne mellomrom i hele den aktuelle perioden. Det har i det siste vært forsterket gjennom interne undersøkelser, kontrollkomiteen og opinionsundersøkelser. (I enhver organisasjon av en viss størrelse kan man alltid finne fornøyde og misfornøyde. Jeg tar ikke stilling til kvaliteten og riktigheten i alt som har kommet frem.)

Hva var egentlig RBK-verdiene? For egen del kjenner jeg dem fra utallige Nils Arne-statements i perioden 88-02. Man kunne også utenfra danne seg et visst inntrykk av hvordan verdier ift åpenhet, konflikthåndtering, godfot osv ble håndtert i praksis. Jeg har lest om dem i godfotboka til NAE. Jeg har lest om dem i boka om ”Godfotarven” med Eggen & Sønn.  Jeg har lest om dem i boka om Eggen og Drillo av Otto Ulseth. Spørsmålet er : Var det RBK-verdier eller var det Eggen-verdier?

Det er i prinsippet to måter en organisasjon kan preges av uttalte og bevisst valgte verdier på. Det ene er ved at de utvikles av deltakerne i felleskap, og derved eies i felleskap. Det andre er ved at en leder har så sterk karisma og positiv autoritet at hans verdier blir alles verdier – eller rettere sagt – de aksepteres av alle som organisasjonens verdier.

Var det ikke egentlig det siste som var tilfellet i RBK? At NAE hadde en så unik posisjon, en så sterk og helhetlig filosofi at verdiene og postulatene hans ble akseptert, men ikke internalisert, som klubbens egne?

For hva gjør moderne organisasjoner som skal etablere et verdisett og skape eierskap i en hel organisasjon? De kjører tunge prosesser, der alle deltar, i tilsynelatende ørkesløse seminarer og gruppearbeider (ofte mens konsulenttaksametrene går seg varme). Prosesser som munner ut i noen begreper, der man har skilt klinten fra hveten og sortert mellom hva som er viktig og hva som er aller viktigst.. Dyrt, tungrodd, men riktig utført effektivt for å skape et lag av en organisasjon, som kan prestere sammen over tid.

Mitt inntrykk sett fra avstand, er at da Eggen dro, gjorde man den feilslutning av at verdiene ble igjen. Har RBK tatt jobben med å utvikle og forankre de framtidige RBK-verdiene, eller har de bare sett seg i bakspeilet?

-          Ledelse
Reportasjene forteller mye om de trenervalgene som ble gjort. Som tidligere sagt så var flere av dem ikke veldig gode beslutninger.  Men like viktig som å ta riktige beslutninger er det å stå ved dem når de er tatt. Historien viser at det i flere tilfeller ble utført dårlig håndtverk, det er først og fremst styrets ansvar, ved at de ikke ga de trenerne de selv hadde valgt, tilstrekkelig støtte og trygghet til å lykkes. Det handler om ledelse. Det også…

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar